שלום כיתה ___'

אחד בספטמבר הגיע. אתם מרוטים, מרוששים ועייפים וזהו תאריך הגאולה? או שאתם מההורים שמבחינתם להמשיך עוד חודש רק שלא יתחילו עכשיו שיעורים, מבחנים ומיצ"בים? על המשימות שמחכות לכל ההורים הרבודים […]